Ga naar de inhoud

Shirlouette

Privacy- en cookieverklaring

Shirlouette Bodywear & MammaCare

Jouw privacy is voor Shirlouette van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens verwerken die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, als toestemming verplicht mocht zijn;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan bedrijven die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren , zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Shirlouette allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je meer vragen hebt over wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Shirlouette. 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Wij verwerken jouw gegevens om je de best mogelijke service te kunnen bieden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: 

 • het uitvoeren van onze (koop)overeenkomst met jou;
 • bevordering van kwaliteit en veiligheid van onze service en producten;
 • het onderhouden van contact met jouw zorgverzekeraar voor declaratie;
 • factureren van onze diensten en producten; ·
 • het opstellen van het voor jou op maat gemaakte (behandel)plan;
 • behandelen van klachten of geschillen;
 • bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;
 • het onderhouden van contact;
 • beveiliging van onze informatiesystemen;
 • bescherming van klanten, medewerkers, bezoekers, gebouwen en goederen.

Welke gegevens verwerken wij van jou?

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten of producten, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze diensten goed te kunnen uitvoeren. Je kunt daarbij denken aan je naam, Burger Service Nummer (BSN), adres, telefoonnummer, e-mailadres, je polisnummer van de zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering, legitimatiegegevens, bankrekeningnummer en (medische) gegevens die van belang zijn voor de aanmeting/behandeling.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We vernietigen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en er geen wettelijke verplichtingen meer bestaat om de gegevens te bewaren. Wij kunnen er – indien de gegevens nog nut kunnen hebben – ook voor kiezen jouw gegevens te anonimiseren in plaats van te verwijderen. Wij bewaren algemene informatie tot 2 jaar nadat onze dienstverlening is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met een afwijkende wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld een bewaarplicht van 7 jaar conform belastingwetgeving. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar.

Wie hebben en toegang tot uw persoonsgegevens?

Personeel van Shirlouette heeft altijd inzage in jouw dossier, en al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast werken wij met bepaalde bedrijven samen, die jouw persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Shirlouette kan jouw gegevens bijvoorbeeld delen met samenwerkingpartners of organisaties van wie wij bepaalde diensten afnemen, uiteraard alleen wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Dat zal in de meeste gevallen zijn om onze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren, om een wettelijke plicht na te leven of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verwerking van bepaalde gegevens. Zo deelt Shirlouette persoonsgegevens bijvoorbeeld met ICT leveranciers om gegevens veilig te kunnen opslaan, en worden declaraties gedeeld met onze accountant en/of een (zorg)verzekeraar. Wij sluiten overeenkomsten met dergelijke partijen af om zo goed mogelijk te waarborgen dat uw gegevens ook bij derden goed beveiligd zijn.

Contactformulier

Via het contactformulier op de website van Shirlouette kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens en e-mailadres, geslacht en IP-adres. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je te kunnen onderhouden. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en een jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Nieuwsbrief

Wij willen jou graag nieuws sturen over onze diensten of activiteiten. Wanneer we dat via een nieuwsbrief doen, kun je ieder moment bezwaar maken tegen onze mailing. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Website

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies

Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Ons personeel en dat van onze leveranciers wordt geïnstrueerd in het veilig omgaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoer van hun werkzaamheden Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij in ieder geval de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord ;
 • wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn en een alarm op het winkelpand;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf of privacybeleid wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jouw door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • een bepaalde verwerking beperken;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • het overdragen van gegevens naar een andere praktijk of behandelaar.

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klachten

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@shirlouette.nl . Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Shirlouette
Bodywear & MammaCare

Julianaplein 101
6641 CS Beuningen  (Gelderland)

E-mailadres: info@shirlouette.nl
Telefoon: 024- 785 46 94 / 06 – 151 163 75

KvK nummer: 59259116